Våra funktioner

 

MiniVoice har allt du behöver för att kunna kommunicera enkelt med dina kunder. Alla moduler kan kombineras med varandra. Vi har fördelaktiga prispaket som passar just er. Här nedan följer mer information om våra olika funktioner och tjänster.

Kalender

MiniVoice’s kalender är en central funktion som gör att telefontiderna kan anpassas efter just din verksamhet.

Med hjälp av MiniVoicekalendern kan ni:
– Registrera företagets schemalagda tider samt avvikande arbetsdagar

– Återkommande och schemalagda tider

– Avvikande dagar eller perioder t ex vid röda dagar, halvdagar etc
– Aktivera meddelande, talsvar eller svarsgrupp med automatisk in/ut-loggning
– Undantag från generella öppettider på vissa menyval
– Tydlig kalender med möjlighet att välja färg på kalenderaktiviteter

Svarsgrupper

Sökordningen kan ställas in parallellt, cirkulärt, linjärt eller efter den som i gruppen varit ledig längst. Ett ytterligare alternativ är att söka alla medlemmar med parallell påringning. Ni kan också välja att använda er av en handläggningstid mellan samtalen. Antalet medlemmar i en svarsgrupp är obegränsat och detta gäller även för antal registrerade grupper. Medlemmarna kan logga in och ut manuellt eller per automatik enligt arbetstiderna i kalendern. Administratören kan tilldela användarkonto till respektive medlem som själv hanterar in- och utloggning via webb-appen.

Röstbanken

Lyssna och välj den röst som ni tycker ska representera företaget. Röstaktörerna på MiniVoice spelar in era meddelanden som sedan kommer användas i tjänsten.

Läs mer

Nummer

MiniVoice hanterar stora volymer av samtal. Som tillägg finns därför ’incidentkapacitet’ som ger upp till två tusen samtal på samma gång. I ordinarie prispaket baseras kostnaden på det beräknade antalet av inkommande samtal per dag.

I MiniVoice ingår att ni ansluter ert nummer till ett geografiskt nummer inom riktnummerområdet 08 i MiniVoice. Välj till annat nummer om er verksamhet är i behov av det:

– Annat svenskt nummer bland de geografiska riktnummerområden som finns i Sverige
– 0200-nummer: Kostnadsfritt för den som ringer, ditt företag betalar trafikkostnaden.
– 077- nummer: Debiteras oftast som ett samtal från geografiskt nummer och kan därför nås från utlandet
– 010-nummer: Inte ett geografiskt bundet nummer
– 0900-nummer: Betalnummer för företag och organisationer som tar betalt för sina tjänster
– Nummer i annat land kopplat till MiniVoice – kontakta oss för mer info!

Menystyrning

Med hjälp av menystyrningen ger ni kunderna en möjlighet att via knappval koppla sig till rätt avdelning, ta del av intalad information eller att lämna ett meddelande. Systemet kan lagra flera olika meddelanden i form av ljudfiler. Dessa kan sedan aktiveras genom olika funktioner vid skilda tillfällen.

– Menyval 0-9 med tillhörande ljudfil
– Undermenyer i flera nivåer med tillhörande ljudfiler
– Val kan leda till svarsgrupp, telefonnummer, meddelande, röstbrevlåda, Callback eller annan meny/huvudmeny
– Vid uteblivet val repeteras menyn X gånger, alternativt kopplas samtalet till en svarsgrupp, telefonnummer, meddelande, röstbrevlåda, Callback eller annan meny/huvudmeny

Managerad lösning

Med den här tillvalstjänsten hjälp er fullt ut med att administrera er MiniVoice och kan vara tillgängliga på beredskapstider vi kommer överens om. Kontakta oss så diskuterar vi de krav ni har och så får ni en offert från oss.

Röstsvar

Ett röstsvar är ett utgående meddelande som spelas upp för den som ringer vid aktuellt tillfälle. Meddelandet kan bytas och administreras av Minivoice-teamet eller av dig som kund via webbinloggning. Röstmeddelande och automatisk framkoppling ett (1) svarställe finns som tillval.

Röstbrevlåda

MiniVoice har en (1) inbyggd röstbrevlåda per MiniVoice. Intalade meddelanden lagras i MiniVoice och lyssnas av via din webbinloggning. En avisering skickas till en eller flera mejladresser med information om att nya meddelanden finns att lyssna av.

Callback

De nummer som lämnas via Callback lagras i tjänsten och är tillgängliga för administratören via webbinloggning. En avisering skickas till en eller flera mejladresser med information. Respektive samtal som lämnat sitt nummer hanteras av administratören på ert företag.

Nätseparat

Med en nätseparerad lösning från er ordinarie operatör erhåller ni största möjliga redundans. Minivoice har anslutningar till flera olika operatörer. Kontakta oss för att diskutera en lösning som passar just era krav.

Incidentkapacitet

Tillägg för incidentkapacitet med upp till 2000 samtidiga samtal. Tilläggstjänsten erbjuder kapacitet på 50/100/500/1000/2000 samtidiga samtal för t ex lavinmeddelanden. Kontakta oss för att diskutera en lösning som passar just era krav.

Statistik

Statistik finns samlad från era menyval i talsvar samt kö- och samtalstider i era svarsgrupper.
Genom urval i en sökning hämtas statistik för vald funktion: Talsvarsmeny eller svarsgrupp samt den period du vill titta närmare på. Data från de senaste 13 månader finns tillgängligt.

Support

Komplettera dina supportmöjligheter med en utökad beredskapssupport anpassad till er verksamhet. Kontakta oss för offertförslag!

Kom-igång

KOM-IGÅNG utbildningen är det ni behöver för att kunna hantera MiniVoice-tjänsten. Vi offererar gärna en anpassad utbildning om ni skulle behöva mer stöd av oss.