En lyckad konferens

2019-06-10

Den 11-12 april återfanns MiniVoice och Ove Känngård i Mora, för att närvara på konferensen AFTT.

MiniVoice agerade huvudsponsor med fokus att prata om sina lösningar, men även för att servera pyttipanna och hålla ett seminarie. Att besöka AFTT har blivit en tradition för företaget och inte minst för Ove.

- MiniVoice som företag har varit deltagare på AFTT sedan 2007, dock har jag varit med tidigare men då i andra roller och företag. Vi har valt att koncentrera oss på event likt AFTT, för att möta kunder och potentiellt nya. Med fokuserar får vi ett bättre genomslag och på så vis större uppmärksamhet, berättar Ove.

Under konferensen så hade MiniVoice förmånen att servera den numera klassiska ”ankomstkvällens pyttipanna” som även det här året blev en succé. En annan succé var även det seminariet som Ove höll, med tema: ”Inga samtal kommer fram – Växeln har gått ner!”, ett tema som var självklart att prata om.

- Vi ser att allt fler företag flyttar in sina växeltjänster i olika ”molnlösningar” som teleoperatörerna tillhandahåller. Det medför dock högre krav på anslutningen till nätanslutningar för datatrafik. Alla vet att denna typ av nät och utrustningar ger upphov till driftunderhåll och att driftstörningar förekommer. I en sådan lösning när man lägger alla ägg i samma korg, så är man väldigt känslig som företag och kan snabbt bli avskuren från omvärlden. Därför ville vi informera och visa upp vår standby-lösning, förklarar Ove.

Man såg tydligt att det fanns ett intresse över temat på seminariet, där ett större antal besökare och utställare samlades för att lyssna.

- Vi hade ett bra besökarantal på seminariet, vilket var roligt. Framförallt roligt att se att vi hade fler besökare än ”stora företag”. I det stora hela är vi nöjda med årets konferens och vad den har gett. Inför nästa år ompröva vi som vanligt om vi skall delta, men som huvudsponsor känner man ett ansvar att fortsätta vara delaktig, avslutar Ove.

DELA INLÄGGET